Andromeda´dan Gelen UFO PDF İndir

tarafından
263
Andromeda´dan Gelen UFO PDF İndir

Andromeda´dan Gelen UFO PDF İndir kitabı toplam olarak 343 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı R. N. Hernandez´dir.

Andromeda´dan Gelen UFO ÖZET

Andromeda´dan Gelen UFO PDF İndir özet, Ben, bu olayla, Richard Heiden’ın bir mektup yazarak, olayı ve Zitha Rodriguez’in, Mexico City’deki adresini bildirmesi üzerine ilgilendim.Bir çok nedenle, bu konu o Sıralarda çok ilgimi çekiyordu. .

Birinci neden: Olay, başka bir yıldız sisteminden geldiklerini söyleyen varlıklarla doğrudan doğruya temas kurulmasmı içeriyordu. Temas, tanınmış ve saygın bir profesör ile yapılmıştı.

Profesör, kendi üniversitesinde ayrıcalıklı bir statüye sahipti ve gerek ülkesi gerekse dünya için çok önemli olabilecek bazı bilimsel konular üzerinde araştırma yapıyordu.

Birim, Colorado Üniversitesi· Profesörlerinden Edward Condon ile ilişki kurulsa, ancak bu denli ilgi çekici olabilirdi.

Bildiğiniz gibi, Prof. Condon, UFO’lar ve “dünya dışı”ndan, Dünya’ya yapılan ziyaretler konusundaki kuşkucu düşünceleri ile .tanınmaktadır.

Birdenbire, bir takım in· sanlar kendisini defalarca ziyaret etseler ve kendilerinin, uzayda özgürce yolculuk edebilen üstün varhklar .olduklarını söyleseler, dahası, profesörü buna kesinlikle inandırsalar, ancak böyle bir olay, bana anlatılanlara eşdeğer olabilirdi. .

İkinci neden: Bu ziyaretçiler, bizim gezegenimiz ve sakinleri hakkında, kendi plantarma uygun olarak bilgi topluyor, bu konuda çalışma ve a!’lalizler yapıyorlardı.

Böyle yaptıklarım yalnızca söylemekle kalmamış ·göstermişlerdi de … Aslında, bu, yeni bir şey değil ama, gerçek UFO araştırmacıları dışında, bu gibi çalışmalann sıklığı ve kapsamı hakkında, genelde kimse bir şey bilmez.

Aslında, söz konusu profesör de bu gibi öykülere hiç · inanmayan biriydi. Genel olarak UFO’lar hakkında pek fazla bilgisi olmadığı gibi, tek tek olaylarla da hiç ilgilenmemişti.

Yine de, kendisi ile yapılan temasları anlattığında bu olayların sıralarda kendisinin hiç bilmediği başka olaylarla büyük benzerlik gösterdiği görülüyordu.