Bernard Cornwell – Excalibur PDF İndir

tarafından
98
Bernard Cornwell – Excalibur PDF İndir

Bernard Cornwell – Excalibur PDF İndir kitabı yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 413 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Bernard Cornwell´dir.

Bernard Cornwell – Excalibur ÖZET

Bernard Cornwell – Excalibur PDF İndir özet, Kadınlar, bu hikâyede nasıl da ortaya çıkıyorlar.Arthur’un hikâyesini yazmaya başladığım zaman bunun erkeklerin hikâyesi olacağını düşünmüştüm; kılıçların ve mızrakların, kazanılan savaşlann, çizilen sınırların, mahvedilen anlaşmaların ve yokedilen kralların hikâyesi… Tarihin kendisi de böyle anlatılmıyor mu?

Kralla­rımızın soyağaçlarını saydığımızda annelerini ve büyükannelerinin adlarını söylemiyoruz, Mordred ap Mordred ap Uther ap Kustennin ap Kynnar ve böylece ta hepimizin babası olan büyük Beli Mawr’a kadar sayıyoruz. Tarih, erkekler tarafından erkeklerin yaptıkları şeylerin anlatılmasıdır, ama Arthur’un bu hikâyesinde kadınlar, kapkaranlık bir suda parıldayan birer alabalık gibi ortaya çıkıyorlar.

Erkekler tarihi yapar ve Britanya’yı yere serenlerin de erkekler ol­duğunu inkâr edemem. Deri ve demirlere bürünmüş, kılıçlı, mızraklı ve kalkanlı yüzlerce kişiydik, savaşçı olduğumuz için de Britanya’nın emrimizde olduğunu düşünüyorduk. Ama bir erkek ve bir kadın Bri­tanya’yı yerlere serdiler, bu ikisinden kadın daha çok hasar verdi. Bir lanet okudu ve bir ordu öldü, bu da o kadının hikâyesi, çünkü o Arthur’un düşmanıydı.

“Kim?” diye sordu Igraine bunu okuyunca.Igraine, benim Kraliçem. Hamile ve bu hepimizi sevince boğuyor.Kocası Powys Kralı Brochveal, ben de onun himayesinde Din-newrac’ta, Arthur’un hikâyesini yazdığım küçük bir manastırda ya­şıyorum. İmparatoru tanıyamayacak kadar genç olan Kraliçe Igraine’in emriyle yazıyorum. Bizim Arthur’a verdiğimiz ad buydu.

İmparator, Britanya dilinde Amherawdr, ama Arthur bu ünvanını nadiren kulla­nırdı. Bunları Sakson dilinde yazıyorum, zira ben bir Sakson’um ve Dinnewrac’taki küçük cemaatimizi yöneten aziz kişi, Piskopos Sansum, eğer yazdıklarımı okuyabilseydi Arthur’un hikâyesini yaz­mama hiçbir zaman izin vermezdi.

Sansum Arthur’dan nefret eder, onun anısına hakaret eder, ona hain der ve bu yüzden de ona Kraliçe Igraine ve ben Efendimiz Aziz İsa’nın anlatılarını Sakson dilinde yaz-dığımı söyledik. Sansum Sakson dilini bilmediğinden ve herhangi birdilde okuyamadığından bu hile sayesinde hikâyeyi bugüne kadar gü­venle yazabildim.