Burak Eldem – Fraternis PDF İndir

tarafından
97
Burak Eldem – Fraternis PDF İndir

Burak Eldem tarafından yazılan Fraternis PDF İndir, kitabını ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz. Saklı Tarih Üçlemesi 2. Kitap´tır.Kitap toplam olarak 648 sayfadan oluşmaktakdır ve 2006 yılında basılmıştır.

Fraternis Kitap

Fraternis PDF İndir özet, Julianus’un ölümünü izleyen dönem, Roma imparatorluğu için de ivmesi giderek artan, aslında gecikmiş bile sayılabilecek bir çöküşün başlangıcı oldu. İlkin, 364 yılında iktidara gelip ülkeyi Doğu ve Batı olmak üzere iki yönetsel birime ayıran Valens ve Valentinianus kardeşler arasında, Hıristiyan Kilisesi’nin o eski ve bitmeyen “mezhep ayrılığı” kutuplaşması ortaya çıktı.

Valens, Arian inancına bağlıyken Valentinianus 325 İznik Konseyi’nde belirlenmiş iman formülünü destekliyordu. Ancak her ikisi de, eski inançların temsilcilerine savaş açmak ve julianus döneminin kalıntılarını ortadan kaldırmak konusunda aynı derecede kararlı davrandılar ve yerel cemaatlerle, piskopos kurullarıyla el ele vererek, hem doğu hem de batı eyaletlerinde yaygın koğuşturmalar yürüttüler.

Aslına bakılacak olursa, uygulamaların çoğunun ardındaki gerçek gerekçe dinsel değil, siyasi nitelik taşıyordu. Julianus’un “aydınlanma hamlesi” olarak başlattığı entelektüel uyanış ve eğitim seferberliği, büyük toprak sahipleri ve tefeci sermayesine karşı yürütülen bir ekonomik programla birlikte gelmişti. Şimdiyse, yeniden denetimi ele geçirmenin heyecanını yaşayan tarım efendileri, Julianus’un kentleri merkez alan ve bir anlamda eski Cumhuriyet günlerine dönüş düşlerini içeren sivil toplum kurumlarına
dayalı devlet modelinin yerine merkeziyetçi, teokratik ve otoriter bir rejimi yerleştirme çabasına girişmişlerdi.

Toprak sahipleri, Constantius döneminin elitleri ve Kilise liderleri arasında oluşturulan kutsal ittifak, baskı yanlısı egemen sınıfın bir tek şeyi çok net anladığını gösteriyordu: Kültlerin ve tapınakların varlığı, bunları yaşatan cemaatler bünyesinde siyasi örgütlenme ve gruplaşmalara olanak sağlamıştı hep. Oysa bu denetlenmesi oldukça güç çoğulcu görüntünün yerine, iktidarla amaç birliği içine girmiş tek bir inanç sisteminin varlığı, merkezi otoritenin korunması için çok daha elverişliydi.

YANDEXTIKLA İNDİR
GOOGLE DRİVETIKLA İNDİR