Çeçenler PDF İndir

tarafından
98
Çeçenler PDF İndir

Çeçenler PDF İndir kitabı 1998 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 224 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Şamil Mansur´dur.

Çeçenler Kitabından Kesitler

Çeçenler PDF İndir özet, Genelde Türkiye’de haritaya bakma alışkanlığı yoktur. Okul yılları arasında ilkokul ve ortaokuldan söz ediyoruz, bu yıllarda haritalara bakılır ve daha hiç bakılmazdı.Neyse ki, son zamanlarda büyük gazeteler kupon karşılığında atlaslar dağıtmaya başladılar ve bizler de evimizin bir köşesine sakladığımız bu atlaslar aracılığı ile biraz biraz haritalara bakar olduk.

Yalnızca televizyonda akşaınları hava raporu verilirken haritalarla karşılaşıyoruz. Bunun dışında, salonlarda, evlerin köşelerinde veya duvarlarda pek harita göremezsiniz. Dünyayı gösteren küçük küreler
ise hemen hemen hiç karşımıza çıkmıyor. Bürolarda vazolar, çiçekler
yer kaplarken, haritalara ve kürelere yer kalmıyor.

Böylece biz de haritalara, kürelere bakmayan bir toplum olarak yaşayıp gidiyoruz.Dünyayı sarsan önemli siyasal ve sosyal olaylar gündeme geldiğinde hemen bir haritaya baksak olayın gerçek nedenlerini ve
değişik boyutlarını görebileceğiz ama bu alışkanlık bir türlü bizim
yaşantımıza giremedi.

Yugoslavya’da· iç savaş var. Herkes Sırpları suçluyor Hırvatları ve Boşnakları öldürüyor diye. Ama kimse, bu olayın arkasında Almanya olabileceğini başlangıçta söyleyemiyordu.

Haritayı alıp şöyle bir baktığımızda, Avrupa’nın ortasında bi•foşme sonrasında dev bir ülke haline gelen ve endüstrisi Avrupa nın üç misli düzeye ulaşan Almanya’nın Ak.denize inmek istediğini, eski Avusturya – Macaristan imparatorluğunun eyaletleri olan Slovenya ile
Hırvatistan’ı kendi egemenlik alanı içine almak için çaba gösterdiğini,
büyük endüstri üretimini, Dalmaçya kıyılarından deniz yolu ile tüm
dünya ülkelerine dağıtmak ve satmak istediğini görebiliriz.

Almanya’nın egemenlik girişimi, Hitler’in çizgisini izlemektedir.
Hitler’in silah zoru ile kurmak istediği imparatorluğu günümüzün Almanya’sı mark ile kurmak yolundadır. Doğu blokunun çökmesi ile beraber, Almanya orta Avrupa’da kendisine bağlı bir birlik kurmaktadır.

Macaristan, Polonya, Avusturya, Çekoslovakya, Slovenya, Hırvatistan
artık Alman birliğinin eyaletleri olma yoluna girmiştir. Alman egemenliğinin kirşısına ise eski Osmanlı egemenlik alanı çıkmaktadır.

Nitekim, bugün Adriyatikten Çin Seddi’nc kadar oluşan büyük alanda
bir Türk egemenliği gündeme gelmiştir. Türkiye günümüzde hem
Bosna’da, hem Karabağ’da hem de Orta Asya’da vardır. Kıbrıs’ta ise
eskiden beri vardır.