Devlet Ana pdf indir

Devlet Ana pdf indir

‘Devlet Ana’, Osmanlı kurulmadan önceki Anadolu’nun görünümünü üve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı da açığa çıkarmaktadır. Kemal Tahir’iin en önemli romanı olarak gösterilen ‘Devlet Ana’, onun düşünce yapısını da en iyi yansıtan eserlerinden biri sayılmaktadır.

“Kemal Tahir, tarihi ve toplumu hakkındaki orijinal ve sağlam görüşlerinden hareket ettiği için hem ‘mahalli ağızları’, hem Türkçe’nin küçümsenmiş ve unutulmuş nesir dilini hem de yeni imkanlarını kaynaştırarak ve aşarak kullanabilirmiştir.

Eserlerindeki eşsiz dil ve üslup güzelliğinin kaynağı bu davranıştadır. Daha önceki romanlarında da görülen bu özellik ‘Devlet Ana’da en yüce noktasına erişmiştir. Türkçe’nin unutulmuş olan dehası bütün boyutları, zenginliği ve haslığıyla ilk olarak Kemal Tahir’in eserlerinde kendini göstermektedir.”- Selahattin Hilav-

Anadolu halkının çağlardan, çağlara geliştirdiği onurlu, özgür insan gücünün ortak eseridir.

Güttüğü tezi, ilk sayfada Nâzım Paşa’nın “Be biz Osmanlılarız bizde çok insan bulunur” mısrasıyla özetleyen roman, adını kahramanlarından devlet Hatun’un adından alıyor ve Ertuğrul, Osman, Orhan Beylerin yıkılmış, çökmekte Anadolu Selçuk Devletinin Bitinya ucunda Osmanlı devletinin temellerini nasıl attıklarını destanlaştırıyor:

Devlet Hatun, Rum Bacıları’nın başına geçtikten sonra Bacı Bey olmuş, Osmanlıların Derin Geçit’i aşmalarında olanca gücünü kullanmıştı.

Kancık Vuruş, Uyandırılan Işık, Dost Çelmesi, Derin Geçit diye dört bölüme ayrılmış olan romanda Osmanoğullarının çimleniş, filizleniş yılları; Konya’da Selçuklu çözülüşleriyle Bizans sınır kaynaşmaları; savaşçı dervişler, hilebaz keşişler, Sen-Jan şövalyelerinden Notüs Gladyüs, Orhan Gazi’nin eşi olunca Nilüfer Hatun adını alan tekfür kızı Lotüs, Şeyh Edebali, Yunus Emre gibi kişileriyle maceranın, aşkın, inancın, tarih-masal potasında eritilmesîyle yazıya dökülür.

Türk Dil Kurumu 1968 Roman Ödülü’nü kazanan eser, edebiyat dünyamızda tartışmalara konu olmasıyla da ün kazanmıştır. Mehmet Şeyda’nın Türk Romanı (1969) adlı kitabı Devlet Ana romanının olumlu olumsuz yankıları üzerine düzenlenmiş bir açık oturum tutanağıdır.

Devlet Ana pdf indir

 

Devlet Ana pdf indir (yandex) indir