İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk PDF İndir

tarafından
93
İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk PDF İndir

İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk pdf indir kitabı 2015 yılında basılmıştır ve 136 sayfadan oluşmaktadır.İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk kitabının yazarı Claude Addas´dır.İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk pdf olarak indirmek için aşağıdaki indirme bağlantılarını kullanabilirsiniz.

  • Adı:İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk
  • Yazar:Claude Addas, Atila Ataman (Çevirmen)
  • Baskı tarihi:Mayıs 2015
  • Sayfa sayısı:136

Claude Addas – İbn Arabî: Dönüşü Olmayan Yolculuk

Allah’a kulluk etmek üzere yeryüzünde halîfe kılınmış olan
insan yerin toprağından yaratılmıştır ve yine toprağa döne
cektir, çünkü toprak zâtı itibarıyla tevâzu içindedir. Böy-
lece, diye tespit eder İbn Arabi, Allah insanı aslına, yani
ontolojik kulluğuna götüren yolu “kısaltmıştır.” Allah’ın
ona farz kıldığı amellere tevâzu ve sadâkatle itaat eden, cis-
manî bedenini kulluğunun mahalli kılan insan Rabb’ini
her an müşâhede edebilecektir. Fakat kendini kul bilen kişi
yine de bir gayriyet şuurunu muhafaza etmektedir ve bu
sebeple de Elak ona tam olarak tecellî etmez.