İki Şehrin Hikayesi PDF İndir

tarafından
1599
İki Şehrin Hikayesi PDF İndir

İki Şehrin Hikayesi PDF İndir, 2016 yılında basılmıştır.Kitap toplam 464 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın yazarı Charles Dickens´dir, türkçeye çevirisini yapan ise Meram Arvas´dır.Kitabı satın almak isteyenler için fiyatı 20,00 TL´dir.

İki Şehrin Hikayesi ÖZET

Edebiyat dünyasının en iyi kitabı olan İki Şehrin Hikayesi PDF İndir, Londra ve Paris arasında geçen kurgusuyla, Fransa Devrimi´nin etrafında oluşur.

Kitapda bir grup insanın Fransa´da devrim ve terör arasında kaldıkları anlatılıyor ve onların nasıl bir yaşam sürdükleri kitapta bizlere naklediliyor.

Doktor Manette bu olaylar yaşanırken kızını İngiltere´ye gönderir ve aradan tam 18 yıl geçmiştir.Kızı ile ilk karşılaşmasını Londra´da yapar ve orada yeni bir hayat kurarlar.

O zamanlar da Paris´te karanlık günler yaşanırken, Londra´da ise aydınlık günler yaşanıyordu, işte bu iki şehrin hikayesini anlatıyor…

İki Şehrin Hikayesi Yorumları

Fransa´da olaylar yaşanmaya başladığında ve ilerlediğinde soylu kesim zenginlik için de lüks bir hayat sürerken, alt kısımda yaşayanlar sefalet ve yoksunluğun içinde yaşamaya mahkum kılınmışlardır.

Bunların yanı sıra zengin halkın işkencelerini de çekmek zorunda bırakılmışlardır.

Ülke adım adım ihtilale doğru gitmektedir.Bu süreçte çokça suçsuz insanlar hapishanelere atılmışlardır.Doktor Manette`de bunlardan birisidir.

18 yıl boyunca neyle suçlandığını bilmeden hapishanede yatmıştır. Dickens, yaşamı çizip araştırırken ve kapitalizmin nesnel çelişkilerini gözönüne sererken, burjuva toplumuna karşı kaçınılmaz bir biçimde eleştirel bir tavır almış olan 19. yüzyıl gerçekçi yazarlarının başta gelenlerindendir.

Toplumu çatışan insan çıkarlarının arenası sayan Dickens meseleyi olduğu yerde bırakmamış, toplumsal mücadele kavramına kendi gerçek sınıfsal içeriğini de katarak kapitalist toplumsal ilişkilerin tümünün eleştirisine yönelmiştir.

İngiltere’de olgunluk dönemini yaşayan burjuva demokrasisi ile kapitalist gelişmenin içerdiği olumsuz yanların bilincine vardıkça, Dickens’ın başlangıçtaki iyimserliğini kararmaya başlamış; alayın yerini ise öfkeli bir yergi almıştır. İki Şehrin Hikayesi, sürükleyici gerilimi ve güçlü lirizmiyle, okunması gereken Dickens romanlarının en önemlilerinden biridir. 18 yıl boyunca neyle suçlandığını bilmeden hapishanede yatmıştır.