İskandinav Mitleri PDF İndir

tarafından
81
İskandinav Mitleri PDF İndir

İskandinav Mitleri PDF İndir 2009 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 152 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Ramond Lan Page´dir.

İskandinav Mitleri ÖZET

İskandinav Mitleri PDF İndir özet, Bu kitapta mit kavramını yukarıda ki açıklamada ki gibi ne çok sıkı nede çok boş olarak anlatacağım.Kuşkusuz, bu kitapta yer alan öykülerin çoğu, doğaüstü varlıklar ve olaylarla ilgilidir ve bu yüzden, Ortaçağ yazarlarının bize aktardıkları haliyle pagan İskandinav düşünce tarzını anlamamıza yardımcı olabilirler.

Fakat öykülerin hepsi tümüyle kurmaca değildir. Kitabın son bölümünde göreceğimiz bazıları, kahramanlardan oluşan bir toplumda savaşların, cinayetlerin ve beklenmedik ölüm olaylarının nasıl karşılandığını anlatmakta ve kaynağını fi tarihinde yaşanmış tarihsel olaylarda bulmaktadır.

Her şeyden önce yinede bu kitap Viking İskandinavyasının tanrıçaları ve tanrıları hakkında bilgiler vermektedir.. Bu mitlerin bir kısmının, doğal olgular hakkındaki kimi kanıları somutlaştırdıkları aşikârdır (ki ben bunun, onların yaratılma nedeni olduğu düşüncesindeyim).Bu öykülerin özellikle misti-sizmin çağdaş kültleriyle ilgilenen okuyuculara çekici geleceği ne inanıyorum.

Diğer öyküler de belki böylesi bir amaca hizmet ediyor olabilirler fakat daha muğlâktırlar ve ben ne bir antropolog ne de bir halkbilimci olduğum için, bu öykülerde somutlaştırılmaya çalışılan kanıların neler oldukları hakkında yalnızca birtakım tahminlerde bulunabilirim.

Yine, bu kitapta yer alan diğer bir kısım mit ise, bugün bize sanki yalnızca eğlence olsun diye anlatılmış öyküler gibi görünmektedirler ve muhtemelen modern okuyucuların birçoğu da onları bu şekilde algılayacaktır.