Kader Yolcuları ( My Cousin Rachel ) PDF İndir

tarafından
75
Kader Yolcuları ( My Cousin Rachel ) PDF İndir

304 sayfadan oluşmaktadır.1963 yılında yayınlanmıştır ve kitap sinemaya uyarlanmış ve filmi yapılmıştır.

Kitaptan Alıntı ;

Baktım gülüyor, ben de güldüm. Sonra düşündüklerime kendim de şaştım. Evet, vaftiz babam pazarları bize geldiği zaman Rachel Yengeme karşı çok mültefit davranıyordu, ikisi çok iyi anlaşıyorlardı. Birkaç kere birlikte yemek yemiştik : sofrada vaftiz babamın hiç tahmin etmediğim şekilde gülüp söylediğini görmüş, şaşmıştım.

Ama, on yıldır bekardı, o zamandan beri evlenmemiştide şimdi talibini Rachel Yengemle mi denemeye kalkacaktı? Sonra, yengem de kabul etmezdi, elbette, değil mi ya? Düşündükçe öfkemden ateş püskürüyordum. Rachel Yengem Pelyn’ e gidip yerleşecek, Bn. Ashley’ken Bn. Kendall olacak ! Ne korkunç şeydi bu 1 «İhtiyarın kafasından gerçekte böyle saçma bir fikir geçiyorsa onu bir daha pazar sofrasına davet edersem ben de adam değilim !» diyordum.

Ama, ozaman yıllardan beri devam edegelen bir geleneği bozmuş olurdum. Buna imkan yoktu. Onun için gene eskisi gibi davrandım. Yalnız, ondan sonraki pazar günü, sofrada sağır kulağını Rachel Yengeme uzatıp sonra birdenbire arkasına yaslanarak : «0 ! mükemmel ! mükemmel 1>> dediği zaman, «Acaba ne konuştular, niye aralannda böyle hep kahkahalar la gülüyorlar? » diye merak etmekten kendimi al amadım. «Bu da kadınların başka bir hiylesi, » diyordum. «Bir nükte savururlar, içinde gizli bir iğne vardır.»

PDF KİTAP İNDİR (YANDEX)
(GOOGLE DRİVE)