Kalb Hayatı PDF İndir

Kalb Hayatı PDF İndir

Kalb Hayatı pdf indir, Kitap 2011 yılında basılmıştır ve El Muhasibi tarafından yazılmıştır. Toplam 550 sayfadan oluşmaktadır. Din ve Kültür kategorisinde bir kitaptır.

  • Adı: Kalb Hayatı
  • Yazar: Haris El Muhasibi, Abdulhakim Yüce (Derleyen)
  • Alt başlık: er-Riaye li Hukukillah
  • Baskı tarihi: Kasım 2011
  • Sayfa sayısı: 550
  • Kitabın türü: Din (İslam), Kültür

Kalb Hayatı Kitabı Özet

Bu eser, hicrî 165-243 yılları arasında yaşamış tasavvuf büyüklerinden el-Muhâsibî’nin er-Riâye li hukûkillah adlı eserinin tercümesidir. Kalbi ilgilendiren konuların ele alındığı en eski çalışmalardan biri kabul edilen esere Kalb Hayatı ismi verilmiştir. Eserde takvâ, verâ, aldanma, nefsi tanıma, riyâ, ucub, kibir, hased vb. konular derin psikolojik tahliller yapılarak işlenmekte ve amellerin merkezi olan kalb etraflıca incelenmektedir. Ayrıca eserin baş kısmına müellifin kısa bir hâl tercümesi eklenmiş, eserlerinden de söz edilmiştir.

Bir ilmi en güzel ve doğru şekilde öğrenmek için o ilim hakkında erbabınca yazılmış eserleri tetkik etmek en isabetli yoldur. Şüphesiz tasavvuf için de durum böyledir. Bu eser de erbabı tarafından kaleme alınmış klasik bir eserin tercümesidir.

Kalb Hayatı PDF İndir (yandex) indir