Kronolojik Zaman Çizelgesi PDF İndir

tarafından
233
Kronolojik Zaman Çizelgesi PDF İndir

Kronolojik Zaman Çizelgesi PDF İndir kitabı 2014 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 512 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Kolektif´tir.

Kronolojik Zaman Çizelgesi ÖZET

Kronolojik Zaman Çizelgesi PDF İndir özet, Bir çok insan gibi benim de tarihe ilgim önceleri olaylara ve tarihlere yoğunlaşmıştı.1588 de İspanyol Armadası nın yenilmesi 1815 Waterloo muharebesi 1453 te istanbul´un fethi gibi.Bu olay ve tarihlerin bazılarıyla kişisel bağlarım vardı.

Topçu olan büyük babam en yakın arkadaşlarının birçoğunu 1 temmuz 1916 da Somme saldırısının ilk gününde kaybetmişti.En erken zamanlardan itibaren tarih yazımı olayların ve eylemlerin yük çaplı bir kronolojisi, destansı kahramanların hayal gücünü yakalamaması ve etkilemesi hedeflenmiştir.

Ancak 20. yüzyılda akademik tarihçiler olay tarihi anlayışına giderek kuşkuyla yaklaşmaya başlamıştır.Bu olaylar daha çok muharebeler, antlaşmalar ve siyasi mücadeleleri kapsamış ve bu anlatım tarzı erkek, kadın ve çocukların büyük çoğunluğunun hayatlarını dışarıda bırakmıştır.

Tarihçiler bu duruma bir tepki olarak kültürel, toplumsal ve ekonomik sürekliliklere eğilmiş, kanıtlarını gürlük yaşam objelerinde ticaret kayıtlarında çocukluk ve yaşlılık dönemlerinin hikayelerinde aramışlardır.