Küçük Sayılardan Korkmak PDF İndir

tarafından
79
Küçük Sayılardan Korkmak PDF İndir

Küçük Sayılardan Korkmak PDF indir kitabı 2011 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 121 sayfadan oluşmaktadır.Kitap tarih ve coğrafya kategorilerine girmektedir.Kitabın yazarı ise Arjun Appadurai´dir .

Küçük Sayılardan Korkmak ÖZET

Küçük Sayılardan Korkmak PDF indir, 11 Eylül 2001 günü Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a çakılan uçaklar, Amerika’ya ve onun temsil ettiği neoliberal yıkıcı küreselleşmeye karşı yapılmış insanlık dışı bir terör eylemiydi. Eylem kendisini küresel kapitalizmin dünyanın büyük bir kısmında yarattığı açlık, fakirlik, siyasi işgal, eşitsizlik gibi sorunlara karşı yapılmış bir eylem olarak meşrulaştırma gayretindeydi.

Dünya Ticaret Merkezi’nin yıkıcı küreselleşmeyi, Pentagon’un da işgalci küresel güvenlik olgusunu simgelemeleri, 11 Eylül terörizminin küreselleşmeye ve kozmopolitan modernliğe karşı bir mesaj içerdiğini ilk bakışta bize gösteriyor. Fakat, 11 Eylül’ün etkisi sonuçları açısından, belki de eylemi hazırlayanların düşündüğünden çok daha güçlü oldu.

11 Eylül uluslararası ilişkilerde devlet-merkezci siyasetin yeniden canlanmasına yol aç; terörizme karşı savaş askeri düzeyi hukuki düzeyin önüne getirdi; medeniyetler arası çatışma tezinin yeniden popülerleşmesine ve dünya siyasetinin merkezine yerleşmesine neden oldu; demokrasinin küreselleşmesinden konuşulan geç-modern dünyada siyasetin dost-düşman eksenine indirgenme sürecini başlattı;

Risk, güvensizlik, belirsizlik duygularının yaşamın her alanında hissedilmesine neden oldu; güvenlik adına özgürlüklerimizden ve adalet duygularımızdan vazgeçmemizi isteyen yeni bir “küresel risk toplumu”nun yaratılma sürecine çok ciddi bir katkıda bulundu.

Bu anlamda da, 11 Eylül terör eyleminden bugüne uluslararası ilişkilerde yaşanan değişim ve dönüşümleri göz önüne aldığımız zaman görüyoruz ki, bir terör eyleminin sonuçları da kendisi kadar vahim olabiliyor.

11 Eylül’ü sadece bir terör eylemi olarak değil, daha da önemli olarak Amerika’ya karşı bir “savaş” olarak tanımlayan Bushyönetiminin terörizme karşı küresel savaş adına gündeme getirdiği önleyici savaş politikası bugüne kadar tüm milletleri ve insanları ne hale getirdiğini hepimiz gördük.

Daha da önemlisi, insan trajedilerinden savaşlara, ötekileştirmelerden farklı olanı düşman olarak görmeye,demokratik normların çiğnenmesinden uluslararası ve ulusal düzeylerde hukukun üstünlüğü ilkesini hiç saymaya, mutlak yoksulluktan bölgesel eşitsizliklere, işsizlikten dışlanmaya kadar uzanan geniş bir alanda,

hem yaşadığımız dünyayı çok daha riskli, güvensiz ve düzensiz, hem de küreselleşmeyi yıkıcı ve belirsizlik arttırıcı bir süreç yapan 11 Eylül terörü sonrası gelişmelerin, belli bir zamana dönük ve kısa dönemli değil, aksine “yapısal ve uzun dönemli” bir nitelik taşıyor olduğu gerçeğinin de altını çizmeliyiz.

Bugün yapısal ve uzun dönemli bir nitelik gösteren “11 Eylül-sonrası dünya”da yaşıyoruz.Bugünün doğasını, 11 Eylül-sonrası dünya olarak tanımlamamızı olanaklı kılan değişim ve dönüşümler, 11 Eylül teröründen sonra uluslararası ilişkilerde önemli kırılma noktalan yaratıyorlar; devlet-
lerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, dolayısıyla farklı siyasi, ekonomik ve sivil aktörlerin dünyayı algılaması, dünya siyasetine anlam vermesi üzerinde ciddi etkiler üretiyorlar.

Bu kırılma noktalarının sonucunda, yeni bir dönemin doğmadığını, bu anlamda da 11 Eylül terörünü bir milat olarak ele almamamız gerektiğini söylemeliyiz, ama aynı zamanda uluslararası ilişkilerin söylemsel ve tarihsel kuruluşunun ciddi bir değişime uğradığının da altını çizmeliyiz.

Bu değişimin yapısal ve uzun dönemli olduğunu kabul etmemiz, bugünün dünyasının tanımlayıcı, anlam yükleyici kodunun “11 Eylül-sonrası dünya” olduğunu önermemizi olanaklı kılacaktır.