Maden Savaşları PDF İndir

tarafından
152
Maden Savaşları PDF İndir

Maden Savaşları PDF İndir kitabı 2009 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 192 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Doğan Aydal´dır.

Doğan Aydal Kimdir ?

Maden Savaşları PDF İndir, 1953 yılında Malatya’da doJdu. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

lngilizce eJitimini lntemational ıı.. House, Hastings; master ve doktora flitimini ise Leeds Üniversitl!ri/ngiltere’de tamamladı. (1976-1980) Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüffinün çeşitli birimlerinde çalıştı.

1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile göreve başladı ve 1982-1987 yıllan arasında AÜ Rektörlüğüne bağlı Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü yaptı.

Aynı yıllar arasında Ankara Üniversitesi Senato Üyeliğinde de bu/udu, 1991 yılında Doçent unvanını aldı. 1994 yılında bir dönem ABD Cincinnati Üniversitesi Jeoloji Mühendis/ili Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulundu.

TBMM’de Danışmanlık, Başbakan Danışmanlığı, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi idari görevler üstlenen Ayda/, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 3 4 ülkede çeşitli araştırma inceleme ve gezilerde bulundu.

2000 yılında Profesör unvanını aldı, halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. lngilizce ve Türkçe, yayımlanmış 25 makalesi, 8 kitabı, yurt içi ve dışında 27 kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.