Makineler Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız PDF İndir

tarafından
115
Makineler Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız PDF İndir

Küreselleşme on yıl önce, birim fiyatları acımasızca aşağı çektiğinde “Çin fiyatlarıyla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek zorunda kaldınız. Bugün “Google fiyatlarıyla rekabet etmeyi öğrenmek için işinizde başka bir değişim adımı atmalısınız, “Google hızından” bahsetmiyoruz bile. Bu kovalamacada endüstriyel iş modellerinin çoğu şu anda çok yavaş, pahalı ve elverişsiz.

Dijital rekabet karşısında kendi ağırlıkları altında eziliyorlar. “İş modeli” ile neyi kastediyoruz? Bu, sayesinde firmanızın rekabet ettiği süreç mimarisi ve onu çevreleyen organizasyon modelidir. Bir sigortacının bir talebi nasıl işlediği, bir bankanın araba kredisi vermeye nasıl karar verdiği ya da bir perakendecinin tedarik zincirini nasıl yönettiği ve ondan nasıl para kazandığıdır.

Bugün çoğu durumda, işin bu temel öğeleri aniden ilkel kaldı. Oturmuş bir şirkette bu iş modelleri ve onlan çevreleyen süreçler dijital teknoloji ortaya çıkmadan çok önce oluşturulmuştu. O zamanlar bilgiye dayanan işler sanallaştınlamıyor, bir araya toplanamıyor ve ânında doğru kişiye doğru formatta dağıtılamıyordu.

(Bir nesil önce internet, akıllı telefonlar ya da ilişkisel veritabanlan olmadan Facebook’un bir muadilini yapmaya kalktığınızı düşünün.) Böyle olunca da bilgiye dayanan işler el emeğine çok benzer bir biçimde yapılandırılmıştı ve sonuç olarak sıklıkla işçilerin – büyük açık odalarda, banliyö parklannda, floresan ışıkları altında- kâğıtları elden ele geçirdiği ofis bölmeleri deniziyle baş başa kaldık.

Ford Motor Company’de 1930’lann muhasebe kadrosu, şirketin River Rouge montaj hattı modeline göre yapılanmıştı (Şekil 6.1 ve 6.2’deki fotoğraflara bakın). Fabrikada doğan Taylorizm ofise de sirayet etti, ana odağında bilgiye dayalı işlerin verimli ve kaliteli şekilde elle işlenmesi vardı.

PDF KİTAP İNDİR