MUTLU OLMA SANATI PDF EKİTAP İNDİR OKU

tarafından
182
MUTLU OLMA SANATI PDF EKİTAP İNDİR OKU
mutlu olma sanatı pdf
mutlu olma sanatı pdf indir

gerçekte umumi fikrinizin oluşması için kitabın departman başlıklarına göz atmanız kifayet. Yalnız burada şöyle bir hata oluşabilir ki, o da şahsi gelişim kitaplarıyla karşılaştırmak olur. Bu sebeple kitabın geri kapağında yazılanı belirtmek gerekir. “Deyim yerindeyse, ‘Mutlu Olma Sanatı’, şahsi gelişim vaat eden bir popüler felsefe kitabıdır.”

Russell’ın 1930’larda yazdığı eseriyle, lazım bizzat deneyimlerden ve gözlemlerinden faydalanarak gerekse sadece Dahil görüleriyle oldukça kolay, anlaşılır ve esprili bir dille Mesut olabilmenin derinliklerine değinen bir Eser. Vaktin yakıcı sorunlarıyla boğuşabilmek, sadece kişinin mücadelesi ve dışa dönük yaşamıyla olası olacağını söylerken, bizlere Muavin olmak gerçekte en büyük hedefi…

İngiliz matematikçi ve düşünür Bertrand Russell, mutsuzluğun ve mutluluğun nedenleri olarak iki kısımda incelediği kitabının birinci kısmı; Byron mutsuzluğuyla başlayıp, departman başlıkları, rekabet, can sıkıntısı ve zevk, yorgunluk, çekememezlik, günah duygusu, işkence korkusu ve efkarı umumiye korkusu ile sürek ediyor. Russell, mutsuzluğun nedenlerini ise zıt iki düşünceyle ele alıyor, örneğin çekememezliği hayranlık duygusuyla bastırabilmeyi, can sıkıntısını heyecanla, rekabeti ise azim duygusunu öne çıkararak yaşamak gerektiğini öne sürüyor. Byron mutsuzluğunu ise, tarihin oldukça Çok çağında olduğu gibi son zamanlarda de yaygın bir fikir vardır, diye başladığı cümlelerinde, Russell’ın fikri; “Akıllı adam koşulları elverdiğince Mesut olur ve evreni anlamaya çalışırken, Keder duymaya başladığı noktada, başka düşüncelere geçer.” şayet bir problemin varsa ve bunu deşifre etmek için elinden bir şey geliyorsa yap. şayet yoksa, bulana dek meseleyi bir kenara bırak. başka bir deyişle, kişinin gecenin bir yarısı gözlerini tavana dikip özdeş şeyleri düşünmesinde hiçbir yararı yok. Teknik olmayan, sağduyulu, duru ve Aleni fikirli olması akılda kalıcı olmasını sağladığı için bir tabanca gibi ortaya koyulan fikirler sanki sizi bir uçurumdan düşerken yakalıyormuş gibi…

Russell’ın gerçekte popüler felsefeye değin, üzerine ilk basamakları 1. Dünya Savaşı’nda atmıştır ve o dönemler, düşünceleri aktöresel ve siyasi olarak onu zor vaziyette bırakmış ve birkaç ay hapis yatmıştır. fakat 1920’lerin sonlarında başlattığı Cenk karşıtı kampanyaları onun, Kılavuz özdeş vakitte alim filozoflar geleneğine katılmasını sağlamış ve bu etkenler en nihayetinde, ona Nobel yazın Ödülü’nü kazandırmıştır. Bu sayede bizzat yaşamının etkileri ve bütün insanların Tecrübelerinden yararlandığını belirten Kamu filozofu, mutluluğun nedenleri ise kitabında şöyle sıralıyor; keyif, sevgi, aile, Amel, şahsi olmayan ilgiler, gayret ve kabullenme ve nihayet olarak Mesut insan. İnsanı, şuur ve şuur dışı, psikolojik, çocukluk çağına bağlı etkenlerle incelerken başka yapıtlarını da – Eğitim, Özellikle Çocukluk Çağındaki Eğitim Üzerine, Eğitim ve İyi Hayat, Evlilik ve Ahlak – destekler kalifiye.