Neslihan Alantar – Mistik Bilim PDF İndir

tarafından
128
Neslihan Alantar – Mistik Bilim PDF İndir

Mistik Bilim PDF indir kitabı 2013 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 464 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Neslihan Alantar´dır.

Mistik Bilim Kitabı

Mistik Bilim PDF İndir özet, Bir damla, bir damla daha iki damla etmez. Daha büyük bir damla eder. Peki okyanusta bir damla olmak nasıl bir şeydir ?Damla mı büyüktür okyanus mu ? Damla içinde okyanus mu saklıdır ? Okyanus içinde damla mı ? Okyanus içindeyken damla, damla mı zanneder kendini? Okyanus, içinde damlalar olduğunu mu düşünür?

Ya, Damla kendini okyanus zannedip; okyanus damla olduğunu düşünürse ? Bu ne karmaşa. … Damla da, okyanus da su değil midir oysa … Benzerlikler içinde bütünlüğü görmek değil midir Hakikat ? Zıtlıklar ve karşıtlıkları birleştirme çabası değil midir Hakikate ulaşmak? Görünenin ardındaki, görünmeyen ama görülmek İstenmeyi bekleyen Birlik, Hakikat değil midir ? Son Baştan Bellidir .

“Bir damla, bir damla daha iki damla etmez.” Bu ifade ve söz “Nostalghia” (Yön. Andrei Tarkosvky) fil­minden ve ayrıca okuduğum bir makalenin (D. Cündioğlu) içinde de geçiyordu ve bunların verdiği ilhamla bir süre önce yukarıdaki satırları yazmıştım. Neye niyet, neye kısmet derler ya sizinle tanışınama vesile olacakmış . . .”Merhaba!” diyerek söze başlayayım;

Değişik boyutlardaki hayata ve yaşama bakış açılarını, mistisizm ve bilimle harmanlamaya çalıştığım ve bu kapsam­ da yaptığım incelemeleri sizlerle paylaşacağım sayfalara . . . “ALOHA!” “Aloha mı? Bu da ne demek şimdi?” dediğinizi duyar gibiyim . . . Hemen açıklıyorum: Büyük Okyarrus’ta bulunan ada yer­lilerinden Hawaii’liler için bu kelime, aynı anda iki anlam taşı­yor: Hoşgeldiniz ve Hoşçakalın . . .

Vurgulamak istediğim kelimenin anlamları değil, onun ardındaki hayata bakış açısı, iki zıt kavramın birbirini bütünler şekilde tek bir sözle ifadesi; bir anlamda “baş ve son” un bira­rada olması gibi bütünsel bir kavram içermesi . . .Yani bu sayfa­larda aktarmaya çalışacaklarıının özü . . .

Yeniden “Hoşgeldiniz!” diyerek, hep birlikte sınırların içinden, sınırların ötesine bakmaya çalışalım.Yaşamı, hayatı dualiteyi de kullanarak, bütünleyici ve ola­bildiğince objektif bir bakışla algılamak, yorumlamak ve bil­mek. . .

Kanımca bu anlayış ve bunun önemini kendi içeriğinde yaşatmaya çalışan sistemler; Hakikat arayıcıları, sınırların öte­sini bilmek isteyenler için bir gereklilik Ayrıca bu anlayışla, sınırların ötesine, görünenin ardındaki görünmeyene ulaşmak isteyenler, hiçbir zaman bildikleri ile yetinmeyecek ve yaşamın içinde değişim – dönüşüm – gelişme fırsatlarını görüp, değer­lendirecektir.

YANDEXTIKLA İNDİR
GOGOLE DRİVETIKLA İNDİR