Nurlar Hazinesi EPUB İndir

tarafından
118
Nurlar Hazinesi EPUB İndir

Nurlar Hazinesi EPUB İndir isimli bu İslami çalışma, İbn Arabi tarafından yazılmış bir eserdir. Mayıs 2015’te ilk kez baskısı çıkan kitap, İslam klasikleri arasındadır. Toplam olarak 200 sayfadan oluşmaktadır.

Nurlar Hazinesi Konusu Nedir?

Arabi’nin bu eseri, hadis ve sünnetleri kaynak edinerek birçok konuda açıklama yapan bir çalışmadır. İslam’ın ‘batıni’ yönleriyle beraber yazar Nurlar Hazinesi EPUB İndir isimli kitabında Şeriat ile ilgili de detaylı anlatımlar sunmaktadır. Yazarın kitabında ayet ve hadisleri yorumlama şekli dikkat çekmektedir. Birçok kişi tarafından geçerli olarak kabul edilen bu yorumlarla ilgili en iyi çalışması Mişkatü’l-Envar adındaki kitabıdır. Yazarın bunları ele alırken kaynak olarak kabul ettiği tek otorite Kuran-ı Kerim ve hadislerdir.