Para Üzerine Bir İnceleme PDF İndir Oku

tarafından
120
Para Üzerine Bir İnceleme PDF İndir Oku

Maynard Keynes isimli bir yazarın kitabı olan Para Üzerine Bir İnceleme PDF İndir Cihan Gerçek tarafından Türkçeye çevrildi. Kitap 1930 yılında baskıya alındı. Sayfa sayısı ise 376’dır.

Para Üzerine Bir İnceleme PDF İndir Özeti

John Maynard Keynes, yaptığı çalışmalarla klasik ekonomi anlayışında büyük değişimler getiren bir iktisatçıdır. Genel Teori kitabı ise günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir kaynak olarak görülmektedir. Para Üzerine Bir İnceleme PDF kitabıyla da ekonomide para kuramındaki problemlere yeni yaklaşımlar öne sürer. Statik dengenin yanında dengesizliğin de özellikleri ayırt etmede işe yarar yöntemler bulma konusunda tartışmalar yer alır. Ekonomik sistemin bir konumdan diğerine geçişinde etkili olan dinamiği farklı açıdan inceler.