Peygamber Enok’un Kitabı PDF İndir

tarafından
286
Peygamber Enok’un Kitabı PDF İndir

Peygamber Enok’un Kitabı PDF indir, Kitabın yazarı Anonimdir. Türkçe çevirisini Günyüz Keskin yapmıştır. Kitap 2011 yılında basılmıştır. Sitemizden Peygamber Enok’un Kitabı e-Kitap indirebilirsiniz veya okuyabilirsiniz, Dini İnançlar kategorisinde bir kitaptır.

  • Adı: Peygamber Enok’un Kitabı
  • Yazar: Anonim, Günyüz Keskin (Çevirmen)
  • Baskı tarihi: 2011
  • Sayfa sayısı: 184

Peygamber Enok’un Kitabı Ön Okuma

Düşmüş meleklerin Tanrı’ya karşı geldiklerinden ya da günaha karşı olan dayanıksızlıklarından Tanrı’nın huzurundan uzaklaştırıldıkları söylenir. Apokrif yazılarda çok geçen düşmüş melekler Yahudi ve Hıristiyan teolojisinde tartışma konusudur. Özellikle, aslında köken olarak Venüs’ü sembolize eden ve “Işık getiren”, “Tan ağartan” anlamı taşıyan Lucifer’in de bir düşmüş melek olarak Şeytan’a dönüşmesi Hıristiyan teolojisinin tartışmalı konularındandır. Enok’un Kitabı da bu konuya oldukça yer ayırmakta vedüşmüş meleklerin isimlerini dahi vermektedir. Enok’un Kitabı, yeryüzünde var olan kötülüklerin kökeninde de düşmüş melekleri görmektedir.

Bazı araştırmacılar, Enok’un Kitabı’nın ilerleyen bölümlerinde, düşen yıldız sembolizminin kullanımını ve koyun analojisini de hesaba katarak düşmüş melekler sembolizminin, Yahudi halkının o günkü durumuna gönderme
yaptıklarını da söylemektedir. (Pagels, 1997) Ancak, Tanah’ta da geçen bu efsanenin eskiliği ve Yaratılış bölümünü Babil mitolojisiyle olan ilgisi bu görüşü çürütmektedir. Düşmüş meleklerin, Tanrı’yla olan ilişkisi de sıklıkla tartışma konusu olmuştur.

Aşşağıdan Peygamber Enok’un Kitabı e-Kitap indirebilirsiniz.|Peygamber Enok’un Kitabı PDF indir veya okuyabilirsin.