Roman Kitapları

tarafından
169
Roman Kitapları

Edebiyat dünyasının en çok kullanılan türlerinin başında gelen roman, bu konumunu farklı özelliklerine borçludur. Roman türünde hayal gücünün ve gerçeğin birleştirilerek, yaşanması muhtemel olan olayların anlatılması, okuyucuların kitaba daha kolay bağlanmasına sebep olmaktadır. Bu da roman türündeki eserlerin diğerlerine göre daha geniş bir kitle tarafından okunmasına neden olmaktadır. Kurgulanan gerçeklikte karakterlerin iç dünyalarının derinlemesine işlenebilmesi, romandaki isimlerin bir birey olarak okuyucuların kafasında canlanmasına imkan tanımaktadır. Bu durum okuyucuların karakteri hızlı bir şekilde içselleştirmesini sağlayarak romanın sürükleyiciliğini arttırmaktadır. Karakterlerin derinlemesine anlatılması aktarılan duyguların daha gerçekçi algılanmasına sebep olmakta, okuyucunun karakteri yeni bir kişi olarak kabul etmesini kolaylaştırmaktadır. Roman kitaplarından karakterlerin iç dünyalarının ve duygularının yanı sıra fiziksel özelliklerinin de detaylı bir şekilde okuyucunun kafasında bir tablo edasıyla çizilmesi, gerçeklik algısını arttırmaktadır.

Roman kitaplarında kullanılan dil anlatılmak istenilen olayın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak, yazarlar istedikleri taktirde bir olayı en ince ayrıntısına kadar anlatarak okuyucunun gözleri önünde gerçekleşmesini sağlayabilmektedir. Bu tarz bir anlatım, okuyucuların romanı adeta yaşamasına sebep olarak daha etkili bir eser ortaya çıkmasına vesile olabilmektedir. Romanda gerçekleşen olaylarda karakterlerin bakış açılarına ve olay üzerinde yarattıkları etkiye yer verilmesi kurgunun gerçeklik olarak algılanmasını kolaylaştırmaktadır. Roman kitaplarında karakter, mekan ve olayın hangi zamanda gerçekleştirildiğine de yer verilerek anlatılanların okuyucu üzerinde yarattığı etkilerin mantık çerçevesine oturtulmasına imkan vermektedir.

Macera Romanları

Roman kitapları işledikleri konuya göre farklı türlere ayrılmaktadır. Romanların bu türler kapsamında sınıflandırılması okuyucuların istedikleri tarzda bir eser keşfetmelerini kolaylaştırmaktadır. Türk ve Dünya edebiyatında en çok kullanılan roman türlerinden biri olan macera romanlarında, genellikle günlük hayatta pek rastlanmayan, karakterin başından ilginç olayların geçtiği serüvenler anlatılmaktadır. Dünya Edebiyatı’ndan Daniel Defoe’nin yazdığı Robinson Crusoe isimli eser macera romanlarına örnek olarak gösterilebilir. Türk Edebiyatı’ndan ise Ahmet Mithat Efendi’nin “Dünyaya İkinci Geliş” adlı yapıtı Türk macera romanlarının en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu romanlar sürükleyici olmasına karşın diğer türlere göre daha az gerçekçidir.

Tarihi Romanlar

Roman kitapları arasında sık kullanılan türlerden bir diğeri olan tarihi romanlarda ise geçmişteki olaylara birebir bağlı kalınabilmekle beraber yazarın hayal gücüne de yer verilebilmektedir. Tarihi romanların konusu herhangi bir olay ya da durum olabilmekle beraber, bir kişinin tarihi olaylar çerçevesindeki konumu ya da etkisi de olabilmektedir. Bu tür romanlarda anlatılan olayların tamamı geçmişte başlamış ve geçmişte son bulmuştur. Bu kuralı gerekçesiyle tarihi roman diğer roman türlerinden ayrılmaktadır. Tarihi romanın Dünya Edebiyatı’ndaki değerli örneklerinden biri Walter Scott’ın Ivanhoe adlı eseridir. Türkiye’de ise Namık Kemal’ın kaleme aldığı Cezmi, tarihi romanın ilk örneği olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Romanlar

Sosyal romanlar adından da anlaşılabileceği üzere toplumun problemlerini ve ilişkilerini ele almaktadır. Bu romanlarda, ekonomik sıkıntılar, sınıfsal çatışmalar, rejim değişiklikleri ve geleneksel yapıdaki farklılıklara sık sık değinilmektedir. Buna bağlı olarak sosyal problemlerin insanlar üzerinde ne gibi etkilerinin olacağı, sorunların nasıl çözüme ulaştırılacağı konusunda yeni bakış açıları sunulabilmektedir. Dünya Edebiyatı’nda Victor Hugo’nun Sefiller, Türk Edebiyatı’nda ise Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı eseri bu türün örnekleri arasında yer almaktadır.

Psikolojik Romanlar

Bu tür romanlarda insan ruhu, düşünceleri, fikirleri ve istekleri derinlemesine ele alınmaktadır. Bunun yanında olayların bilinçdışındaki etkileri anlatılmakta, kahramanların iç dünyasına dair çözümlemeler yapılmaktadır. Türk Edebiyatı’nda psikolojik romanın bir örneği olarak Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eseri, Dünya Edebiyatı’nda ise Stendhal’ın Kızıl ile Kara isimli romanı verilebilir. Romanların macera, tarihi, sosyal ve psikolojik dışında polisiye, aşk ve otobiyografik gibi türleri de bulunmaktadır.

Roman pdf kitaplarına https://www.kitappdfinndir.com/category/roman-ekitap/ adresinden ulaşabilirsiniz.