Rüzgarın Sesi PDF indir

tarafından
88
Rüzgarın Sesi PDF indir

Rüzgarın Sesi PDF İndir 2011 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 192 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Mehmet Komşu´dur.

Rüzgarın Sesi ÖZET

Rüzgarın Sesi PDF İndir özet, Dağın uzaktan görünüşü insana ürküntü ile birlikte baş döndürücü bir duygu veriyor. Tozlu yol kıvnla döne, dağın eteklerine doğru uzanıyor. Oradan da, da­ğın yukaniarına doğru giderek ineelen bir patika ha­line dönüştükten sonra gözden kayboluyor. Yıllarca önce birkaç arkadaş bu dağa tırmanmış­tık.

İlk başta her şeyin çok kolay olacağını ve yolunda
gideceğini sanıyorduk. Oysa daha ilk günde yanıldı­ğımızı anladık. Dört bin metredeki ilk kamp yerinde.Grupta yer alan iki kişi vazgeçip geriye dönmeye ka­rar verdi. Diğer üçümüz, yine buna benzer bir serin yaz sabahında, günün ilk ışıklan ile birlikte zirveye doğru yola çıktığımızda, hepimizin içinde gizemli bir sevinç ile anlaşılmaz bir korku kanat çırpıyordu.

Bozkınn o baş döndüren san boşluğunun sonunda dağ erişilmez bir gücün doğaüstü simgesi gibi duru­yor. Rüzgann sürüklediği kurşuni renkli bulutlar, da­ğın gizemlerini ince bir tül gibi gözlerden saklıyor.
Sabahın bu ilk saatleri ile birlikte ürpertici bir serinlik dolaşıyor,
uzaklardaki kırlann üzerinde. İn­ce patika yollar, dağın alt yamaçlarında bilinmeyen bir. yazgının çizgileri gibi duruyor.

Besili bir yabankazı sürüsü, kuzey rüzgarının önü sıra bozkırın üzerinden geçerken o kendilerine özgü
çığlıklan ile dağların ve bozkırların hüzünlü güzel­liklerine veda ediyor.
Tozlu yol boyunca uzanan, telgraf direklerinin si­yah gövdeleri haça gerilecek insanları bekler gibi.Günün ilk ışıkları, kırgın ve renksiz demetler ha­linde gri bulutların arasından, gecenin bıraktığı ıs­lak serinliği kucaklamaya çalışıyor.

Ateşli bir hastalığın ürpertisi ile kıpırdanıyor, ka­
ağaçlarının yapraklan.Siyah gözlerinde, güneşin pırıltıları rüzgarın sürüklediği gri bulutların gölgeleri oynaşı­yordu. Bir çerkes gibi uzun boylu ve ince gövdesi var­dı. Keskin yüz çizgileri ise gerçek yaşını saklıyordu.
Yüzünü, ciğerlerini dolduran setin kuzey rüzgarı­na çevirip, derin bir soluk aldı. Gözlerini gizli bir çağ­rının sessiz sinyallerini gönderen dağa dikti.

Uzun bir süre öylece kımıltısız durdu. Ayağını bastığı toprak­tan dizlerine, oradan da göğsüne yayılan bir titreşi­min o garip sarsıntısını hissetti. Başının üzerinden de­ğercesine geçen bir serçe sürüsü neşeli çığlıklada da­ğa doğru gözden kayboldu.”Bu kez sana yalnız ge­liyorum” diye aklından geçirdi. Ayaklarının altındaki topraktan gelen titreşimler durdu.aldı.

Bozkırın nemli ıslaklığını taşıyan kurumuş otların üzerinden tozlu yola inerek yürümeye başladı. Dağ onu bir sevgili gibi bekliyordu.Üzerinde derin tekerlek izleri olan tozlu ince bır yol, küçük tepelerin etrafından dolanarak uzanıp gidi­yor. Yol boyunca küçük çukurlar, cılız ve kavruk ·çalı­ların üzeri, ince bir toz ta bakası ile kaplı.

Isırgan ot­ları ile dolu küçük tepelerin etrafından dolanarak uza­nan incecik yol, insana ürküntü ve korku veren büyük bir bozkırın boşluğunda, çok uzaklarda belli belirsiz
bir çizgi haline geldikten sonra gözden kayboluyor. Bulutsuz gökyüzünde asılı gibi duran güneşin kız­gın ışıkları, toprağın üzerinden sıcak bir nefesin tit­reşimleri gibi yükseliyor.