Şamanizm PDF İndir

tarafından
327
Şamanizm PDF İndir

Mircae Eliade’ye ait olan Şamanizm PDF İndir kitabıyla Şamanizmin tarihini ve gelişimini ele alıyor. 1951 çıkışlı kitabın sayfa sayısı 628’dir. Eseri İsmet Birkan çevirisiyle Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Şamanizm Ne Anlatıyor?

Günümüzde birçok kitapta Şamanizm sosyokültürel veya ruhsal açıdan ele alınmıştır. Birçok geçerli kaynak bizlere bu din hakkında önemli kanıtlar sunmaktadır. Ancak bu eserlerin çoğu okuyuculara Şamanizmi din tarihi açısından anlatmıyor. Mricae Eliade ise Şamanizm PDF İndir adlı yapıtı ile bunu başarmayı hedeflemiş. Yazar bu dinin tarihçesini, kültürünü, felsefesini bir bütün olarak ele alıp o şekilde açıklar. Yazara göre kutsal bir varlığın bir bitkide ya da bir taşta bulunması onu diğer Tanrı merkezli dinlerden daha az önemli yapmaz.