Yaşamın Trajik Duygusu PDF İndir

tarafından
140
Yaşamın Trajik Duygusu PDF İndir

Yukarıdaki düşünceler, kimilerine bir az sayrılıklı nitelikte görünebilir belki. Sayrılıklı mı? Sayrılık nedir ama? Sağlık nedir? İlerleme dediğimiz koşulun en gerekli şeyi sayrılıktır.. ilerlemenin kendisi de bir sayrılık olamaz mı? Kim bilmez söylensel (mythical) trajedisini Cennetin?

İlk ana ve babamız yetkin sağlık ve yetkin suçsuzluk içinde orada yaşadılar, ve Yehova (Tann) onların yaşam ağacından meyveler yemelerine izin verdi ve her şeyi yarattı onlar için; ama onları iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini tatmaktan yasakladı.

Onlar sağgörü farkındalığı olan yılanın tuzağına düştüler ve iyilik ve kötülük ağacı olan meyveyi tattılar, ve tüm sayrılıklarla ve bunların tamamlaması ve sonu olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Çünkü ilerleme, bu söylenceye (legend) göre, yaradılışta mevcut günahtan1 (original sin) doğmaktadır. Ve böylelikledir ki, kadının.

Havva’nın, örgensel gereksinim ve yaşamın korunması sorunlarıyla en çok karşı karşıya kalan varlığın bilme merakı İlk Günah’a, (The Fail’ ilk insanın Hazreti Âdem’in işlediği günahla bunun sonuçları’,) İlk Günahla da Kurtuluş’a neden oldu, bu da bizim Tanrı’ya giden yolda yürümemize ve O’na erişmemize ve O’nun içinde var olmamıza olanak sağladı.

PDF KİTAP İNDİR