Yemen Sızısı PDF İndir

tarafından
64
Yemen Sızısı PDF İndir

Yemen Sızısı PDF İndir kitabı 2014 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 232 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Mehmet Sami Şepitçi´dir.

Yemen Sızısı ÖZET

Yemen Sızısı PDF İndir özet, Arabistan yarımadasının güney batısında bulunan Yemen,1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı hâkimiyetine girmiş, ancak imparatorluğun dört yüz yıl hükümran olduğu bu coğrafyanın stratejik bir öneme sahip olması, bu bölgede gözü ve gönlü olanları rahatsız etmiştir.

Güçlü bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti, özellikle kutsal topraklar(Hicaz)Mekke, Medine ile Güney Arabistan ve Hindistan Müslümanlarını, Portekiz ve İngiltere gibi bazı Avrupa Devletlerinin nüfuzundan korumak istemiştir.

Ayrıca bu devletlerin Süveyş, Kızıldeniz ve Hindistan yolunu kontrol altına alarak bu bölgeden Ortadoğu ve Avrupa’ya uzanan deniz ticaret trafiğine hâkim olmak arzularına dair siyasi ve askeri faaliyetlerine karşı da sürekli bir mücadele içinde olmuştur.

Bölgede aktif olmak isteyen Fransa, İtalya ve özellikle İngiltere, yerli Arap halkı casusluk ve misyonerlik faaliyetleriyle Türkler aleyhine tahrik etmiş; söz konusu devletlerin para ve silah yardımı ile işbirliği içinde oldukları Zeydi İmamlar, manevi duygularını sömürdükleri cahil ve fakir halkı kışkırtıp isyanlar çıkarmışlardır.

Özellikle son elli yılda çıkarılan bu isyanları bastırmak için Osmanlı devleti, büyük çaba harcamış ve bu amaçla Yemen’e ordular sevk edilmiştir. Ne yazık ki Yemen’in kızgın çölleri, volkanik dağları, pek çoğu isyancıların kurşun veya cenbiyeleriyle,

kimi açlık ve susuzluk, kimi ise doktorlar olmadığı için bakımsızlık ve hastalıklar ile boğuşarak şehit olmuşlardır.Arkalarında ise gözü yaşlı analar, babalar, yarlar ve yetimler bırakmışlardır.Yemen’de kaybedilen askerlerin sayısına ilişkin olarak tahmin yapmak pek mümkün olmamakla birlikte bir fikir vermesi açısından.